Tukaj živimo
literaturo.

Ljubljana je eno od 39 svetovnih Unescovih mest literature.

  • Dogodki | Sre, 3.3.2021 | 11.00
  • SNG Drama

Dane Zajc: KáleválaZvočna drama v 6. delih

Kálevála je poleg Otroka reke eno najbolj pesniških dramskih besedil Daneta Zajca. Dramsko govorico protagonistov zaznamuje izrazita pesniška retorika, zaradi katere to igro literarna znanost umešča v slovensko poetično dramo, ki pravzaprav najbolj točno definira specifiko Zajčevih iger, čeprav sam ni pristajal na tovrstno kategorizacijo. In zdi se, da se njegova Kálevála tudi dejansko izmika vsakršnim klasičnim literarnozgodovinskim opredelitvam, saj se po eni strani motivno naslanja na istoimenski karelijski in finski narodni ep, po drugi pa z avtonomno pesniško metaforiko raziskuje tako kompleksnost posameznika, ujetega v toge ovire življenjskih možnosti, 
kot vozlišča slovenske polpretekle zgodovine.

V zvočni drami Kálevála nastopajo Nejc Cijan Garlatti, Saša Tabaković, Zvone Hribar, Barbara Cerar, Bojan Emeršič in Silva Čušin. Dramaturginja in režiserka je Eva Kraševec, oblikovalka govorne podobe Tatjana Stanič, snemalec, montažer in avtor glasbe Jurij Alič, asistentki režije Gaja Pöschl in Špela Šinigoj.

Zvočna drama bo na voljo za brezplačno poslušanje s predhodno prijavo v Zvočni knjižnici.
Produkcija: SNG Drama