Tukaj raste
literatura.

Mesto literature so predvsem ljudje.

Portreti

Spoznaj izjemne posameznice in posameznike, ki sestavljajo mesto literature.

 • Kozma Ahačič
 • Majda Kne
 • Matej Bogataj
 • Stanka Golob

Pogledi

Zakaj je Ljubljana mesto literature?

 • Zdravko Duša
 • Urban Vovk
 • Svetlana Slapšak
 • Suzana Tratnik
 • Samira Kentrić
 • Nada Grošelj
 • Marjetka Krapež
 • Kristina Krajnc
 • Katja Zakrajšek
 • Katja Perat
 • Igor Divjak
 • Goran Vojnović
 • Carlos Pascual
 • Arjan Pregl
 • Miklavž Komelj

Reportaže

Domače knjižnice

 • Dr. Manca G. Renko in Luka Mesec
 • Dr. Maja Bogataj Jančič
 • Tina Mahkota
 • Janez Lajovic in Majda Dobravec Lajovic
 • Zora Stančič
 • Zdravko Duša
 • dr. Tina Košir
 • Tanja Radež
 • Adela Železnik in Marijan Rupert

Bralne navade

Kdo bere in slogi branja.

 • Ana Č. Vogrinčič
 • Sonja Juvan
Portreti

Kozma AhačičMilijonar

Dejan Pušenjak
Danes je ponedeljek, 16. oktober, mednarodni dan slovarjev (na rojstni dan ameriškega slovaropisca Noaha Websterja). Vzpenjam se po strmih, zavitih, izglodanih lesenih stopnicah stare hiše na Wolfovi ulici. Pomislim, ali niso morda tudi te še iz časov Adama Bohoriča.

Tu, zgoraj, je mala pisarna Kozme Ahačiča. Ahačič je pravi slovenski milijonar. Spletni portal fran.si, ki so ga postavili Ahačič z ekipo osmih kolegov, je od oktobra leta 2014 obiskalo več kot 21 milijonov ljudi. »Prvo leto je šlo počasi,« reče Ahačič. Zdaj zabeležijo približno 35 tisoč obiskov na dan.

Portal Fran je nastal na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Na njem so 31 raznih slovarjev (Slovar stare knjižne prekmurščine, Slovenski etimološki slovar, Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, Botanični terminološki slovar, Kostelski slovar, Slovenski lingvistični atlas…), Slovenski pravopis, dve svetovalnici (jezikovna in terminološka), več kot pol milijona slovarskih sestavkov.

Še mnogi drugi zakladi se odpirajo, ko pritisnete na rubriko Zbirke. Tam sta med drugim na voljo sistem, s katerim avtor med pisanjem na preprost način vnaša latinične, cirilske in druge znake za slovanske pisave (na ZRC SAZU ga je razvil Peter Weiss). In pa portal slovenskih slovnic in pravopisov, na katerem je 139 izdaj različnih slovenskih slovnic od Bohoriča (1584) do Greenbergove slovnice v angleškem jeziku (2006).

Na inštitutu, kjer so postavili to impozantno spletno zbirko, je poleg Ahačiča še približno 40 zaposlenih. Na Franu v celoti je doslej opisanih blizu 600 tisoč besed. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika, ki na Franu beleži najštevilčnejši obisk med slovarji, je 97.669 besed.

»Ni tak problem narediti enostaven opis osnovnega pomena določene besede. Zanimivo pa je, da ljudje večinoma iščejo specifične stvari, kot so pomenski odtenki in neobičajne rabe. Denimo, redko kdo bo šel gledat v slovar, kaj pomeni beseda žoga. Nekaj drugega pa je, ko bralec zasledi, da je igralec dal pet žog, denimo. Zato gre veliko dela pri slovarjih za analize specifičnih reči,« pravi Ahačič.

Julija letos so na inštitutu začeli projekt spletnega portala za osnovnošolce in prve letnike srednjih šol, ki bo olajšal branje slovarjev in bo vseboval tudi šolski slovar. Imenoval se bo Franček.

Hkrati z njim nastaja tudi prvi temeljiti zgodovinski slovar slovenščine 16. stoletja. Protestantski pisci so uporabljali več kot 20 tisoč besed. »Vedno znova sem navdušen nad vsebino njihovih besedil,« pravi Ahačič. S pomočjo tega slovarja bo mogoče spremljati tudi, kaj se je dogajalo z določeno besedo na začetku našega knjižnega jezika.

Zunaj službe je Ahačič prav tako hit avtor. Njegovi slovnici iz letošnjega leta, Kratkoslovnica: slovenska slovnica za osnovno šolo, in Slovnica na kvadrat: slovenska slovnica za srednjo šolo, sta s ponatisi doslej izšli v skupni nakladi 9 tisoč izvodov, kar je za slovenske razmere sanjska številka.

Pred tem, leta 2012, je uredil zbornik prispevkov o jecljanju Jecljam! Si mi kos? – Sem si kos? (v Sloveniji je okrog 20 tisoč ljudi, ki jecljajo), še pred tem pa je izdal dve pesniški zbirki (zadnjo leta 2011). »Trenutno ni miru, koncentracije in časa, ki ga potrebujejo pesmi,« pravi Ahačič. Odkar sta izšli slovnici, je imel več kot 60 različnih prispevkov in intervjujev ter prejel vrsto raznih nagrad. Redno še piše jezikovni kotiček v reviji Ognjišče.  
Foto: Peter Uhan