Tukaj živimo
literaturo.

Ljubljana je eno od 39 svetovnih Unescovih mest literature.

  • Dogodki | Sre, 5.5.2021 | 11.00
  • ZRC SAZU

Pesništvo na Štajerskem v 18. stoletjuPredavanje

Predavanje ddr. Nine Ditmajer bo osvetlilo tiskarsko, založniško in rokopisno dejavnost v deželi Štajerski v 18. stoletju. Medtem ko je slovenska tiskana literarna produkcija v Gradcu, Celju, Mariboru in na Ptuju (pa tudi v Ljubljani in Celovcu) literarnim zgodovinarjem dobro znana, je bilo vrednotenje rokopisne literarne dejavnosti zaradi podcenjevanja njene recepcije in produkcije dolgo časa zanemarjeno.

Raziskava, ki jo je predavateljica opravila za svojo doktorsko disertacijo, je pokazala, da so pesmi med ljudmi krožile ne glede na medij in izobrazbo zapisovalca. Tiskala so se namreč le dela slovenskih izobraženih duhovnikov, medtem ko so rokopisne pesmarice predvsem odraz dejavnosti štajerskih organistov, cerkovnikov in učiteljev. 
Produkcija: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU
Dogodek na FB